Coöperatie AVIA richt joint venture op: AVIA VOLT Nederland B.V.

Nieuws 29 augustus 2023

AVIA VOLT Nederland B.V.

Samen met de andere vier leden van Coöperatie AVIA Nederland: Achilles Brandstoffen Maatschappij, AVIA Weghorst, SO Retail en Vollenhoven, heeft AVIA Marees een joint venture opgezet genaamd AVIA VOLT Nederland B.V..

Met deze nieuwe entiteit, bundelen wij met de andere AVIA leden onze slagkracht met als doel om gezamenlijk onze positie in de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer in Nederland te versterken. Het samenwerkingsverband richt zich op onder meer landelijke aanbestedingen in het publieke en private domein. Voor de lokale activiteiten gericht op EV mobiliteit, blijven de leden zelfstandig opereren onder dezelfde merknaam AVIA VOLT.

“Met deze ontwikkeling vergroten wij onze mogelijkheden om te participeren in landelijke aanbestedingen voor laadinfrastructuur en stellen wij onszelf zodoende in staat om nog sneller stappen voorwaarts te zetten in de energietransitie en bij te dragen aan de verduurzaming van vervoer in Nederland” legt Ruben Leijdekker uit, algemeen directeur van de nieuwe B.V. en eveneens financieel directeur van de Coöperatie AVIA.